Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału - tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.
Piotr Siemionowski
Piotr Siemionowski

http://piotrsiemionowski.pl/