Analiza chodu i projektowanie wkładek ortopedycznych

Analiza chodu i projektowanie wkładek ortopedycznych pozwala na wielowymiarową ocenę jakości chodu pacjenta, z wykorzystaniem platform sensorycznych, projekcji 2D/3D oraz analizy zapisu wideo. Uzyskane wyniki pozwalają stworzyć projekt wkładek ortopedycznych korygujących zdiagnozowane zaburzenia w obrębie stóp, kolan, bioder czy kręgosłupa.

Badanie i trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny odbywa się w trzech etapach:
Etap I: Ocena ryzyka wystąpienia urazu (tj. zaburzone wzorce ruchowe i asymetrie) przy wykorzystaniu specjalistycznego testu FMS (Functional Movement Screen).
Etap II: Korekcja zaburzonych wzorców ruchowych i asymetrii (motoryczność podstawowa).
Etap III: Kształtowanie motoryczne. Praca nad mocą, siłą, wytrzymałością, szybkością, zwinnością, siłą eksplozywną w danej dyscyplinie sportowej uwzględniając elementy profilaktyki urazów (motoryczność ukierunkowana).

Biofeedback

Platforma dynamograficzna (statyczna) – umożliwia przeprowadzenie optymalnego treningu równowagi, kontroli sensomotorycznej, koordynacji nerwowo-mięśniowej, dystrybucji obciążenia i równowagi.
Platforma balansowa (dynamiczna) – do treningu równowagi i propriocepcji oraz stymulację elementów układu ruchu i układu nerwowego odpowiedzialnych m.in. za kontrolę równowagi jednonóż i obunóż.

Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowa to nowoczesny i nieinwazyjny system do zwalczania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym w ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. Fale uderzeniowe wykorzystywane w terapii przenoszą energię za pomocą akustyki w bolesne miejsce. Dzięki temu następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien oraz tkanki miękkiej. Według przeprowadzonych badań terapia falą uderzeniową wykazuje 70-80% skuteczności u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli bezskutecznie metodami zachowawczymi

Klawiterapia

Przy wykorzystaniu klawiterapii dochodzi do pobudzenia punktów odpowiedzialnych za zaburzenia wywołane w organizmie. Klawiterapia ma szerokie zastosowanie w leczeniu wielu schorzeń m.in. choroby układu nerwowego, układu krążenia, schorzenia kręgosłupa typu skolioza, dyskopatia i wiele innych. Działa odtruwająco i oczyszczająco na organizm człowieka.

Laser wysokoenergetyczny HILT

Laser wysokoenergetyczny HILT jest to terapia promieniowaniem laserowym najnowszej generacji. Wykorzystuje wielokrotnie większe dawki energii niż te stosowane w klasycznej terapii, co pozwala skuteczniej oddziaływać na znacznie głębsze struktury naszego organizmu.

Masaż

Masaż należy do najbardziej popularnych zabiegów fizjoterapeutycznych stosowanych w odnowie biologicznej. Ma silny, regulujący wpływ na cały układ nerwowy, w tym głównie na część mięśniowo-nerwową. Ponadto wykazuje oddziaływanie na układ krążenia.

Osteopatia

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją tychże mechanizmów.

PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, która u pacjenta wykazuje zaburzenia. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Dzięki takiemu podejściu chory nawet z dużą dysfunkcją zachowuje dobrą motywację i jest pozytywnie nastawiony do współpracy z terapeutą.

Quantum Touch

Quantum Touch jest metodą opartą na wywołaniu leczniczego rezonansu przy zastosowaniu specjalnych technik oddechowych w celu zmniejszenia bólu pleców, odbudowania struktury tkanek, wprowadzenia równowagi w organach, leczenia urazów i wielu schorzeń.

Stół trakcyjny

Nowoczesny stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska. Urządzenie pozwala na wykonanie trakcji statycznej, harmonicznej oraz przerywanej, w sposób w pełni bezpieczny dla naszych pacjentów.

SEMG

Narzędzie do oceny aktywności mięśniowej, podczas rehabilitacji, pracy lub treningu sportowego. Oceniając aktywizację włókien mięśniowych podczas dynamicznych czynności ruchowych, jesteśmy w stanie ocenić stan funkcjonalny pacjenta/zawodnika. Badanie SEMG jest idealnym narzędziem do oceny aktywności mięśniowej, nie tylko podczas rehabilitacji, ale także podczas pracy lub treningu sportowego.

Salus Talent

Jest to stymulator elektromagnetyczny, który stymuluje ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała. Głębokość penetracji sięga do 10 cm co jest fenomenem na rynku i znacznie zwiększa możliwości w rehabilitacji.

Terapia manualna wg Kalterborna i Cyriaxa

Podstawą terapii manualnej jest usuwanie patologicznych zaburzeń aparatu ruchu i przywracanie prawidłowych zakresów ruchomości. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać znaczne skrócenie czasu powrotu do zdrowia i ograniczenie stosowania farmakoterapii. Indywidualnie dostosowaną technikę manualną poprzedza dokładna diagnoza, która daje możliwość zastosowania terapii nakierowanej na przyczynę danego problemu, umożliwia to znaczne skrócenie czasu powrotu do zdrowia i ograniczenie stosowania farmakoterapii. W naszej terapii wykorzystujemy m.in. trakcje, mobilizacje i manipulacje. Dane techniki poprawiają ułożenie kości w stawie, a przez to poprawiają stan funkcjonalny i zmniejszają lub eliminują dolegliwości bólowe.

Terapia manualna wg McKenzie

Metoda opiera się na opracowanych przez autora specjalnych protokołach diagnostycznych, odrębnych dla każdego odcinka kręgosłupa oraz dla kończyn. Protokół składa się z bardzo dokładnego wywiadu chorobowego, pozwalającego precyzyjnie ustalić zachowanie objawów oraz ich zmienność w ciągu doby. Kolejnym etapem jest badanie, oparte na znajomości wzorów bólowych (czyli charakterystycznej topografii objawów) oraz ich zmian w odpowiedzi na ruchy testujące, ściśle określone przez procedurę badania. Terapia skupia się odwróceniu czynnika bólowego oraz edukacji pacjenta i wprowadzeniu działań profilaktycznych.

Terapia manualna wg Mulligana

Atutem koncepcji jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, które zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

Yumeiho

Japońska metoda wzmacniania siły życiowej. Jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda diagnostyczna, lecznicza i profilaktyczna. Metoda Yumeiho zakłada, że warunkiem skutecznego leczenia dolegliwości pleców, kręgosłupa jest przywrócenie prawidłowego ustawienia kości miednicy.

Terapia powięziowa

Powięź stanowi fascynującą część naszego ciała. Wypełnia je od czubka głowy aż po palce stóp. Przeplata i otacza mięśnie, nerwy czy narządy wewnętrzne. Nie bez przyczyny układ powięziowy jest nazywany siecią. Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego to jedna z najdoskonalszych form nakierowanych na przywrócenie równowagi, elastyczności w układzie powięziowym. Pracując tą techniką nie koncentrujemy się na wybranej miejscowej dysfunkcji w ciele (np. zablokowanie stawu, punkt spustowy) tylko poddajemy całą powięź terapii. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się do wizualizowania tego zjawiska modeli tensegracyjnych dzięki którym można zauważyć, że nawet niewielka zmiana w modelu dotyczy całej struktury a nie tylko jego fragmentu.